Bibliografia

- Józef Kozioł, Straceńców los, czyli o legionistach spod Łowczówka, Tuchów 1998 r.
- Józef Kozioł, Straceńców los, czyli o legionistach spod Łowczówka, Tuchów 2009 r.
- Ferdynand Pawłowski, Wspomnienia legionowe, Kraków 1994 r.
- Michał Klimecki, Łowczówek 1914, Warszawa 1993 r.
- Wacława Milewska, Janusz Tadeusz Nowak, Maria Zientara, Legiony Polskie 1914-1918, Kraków 1998 r.
- Wacława Milewska, Walki i Brygady Legionów Polskich – Grudzień 1914.
- Rudolf Broch, Hans Hauptmann, Zachodniogalicyjskiegroby bohaterów z lat wojny światowej 1914-1918, Tarnów
- Stanisław Derus, Bitwa pod Łowczówkiem (22-25 grudnia 1914 r.), Tuchowskie Wieści 1991 nr 2.
- Krzysztof Garduła, Leszek Ogórek, Śladami I wojny światowej między Rabą a Dunajcem, Kraków 1988.
- Jerzy Kowalczyk, Śladami pamiątek pierwszych bojów Legionów Polskich 1914-1915, Kielce 1990.
- Józef Kozioł, Tuchów i okolice. Przewodnik, wyd. II, Tuchów 2003.
- Wybór i redakcja Jerzy Kowalczyk i Robert Kulak, Legiony to straceńców los! Relacje i wspomnienia z pierwszych bojów Legionów Polskich 1914-1915, Kielce 1989.
- Gustaw Łowczowski, Piąty Pułk Piechoty Legionów „Zuchowatych”, Londyn 1968.
- Andrzej Matuszczyk, Pogórze Karpackie, Tarnów 1995.
- Janusz J. Sepioł, Łowczowska triada, Czas 14 – 15.01.1995.
- Franciszek Szewczyk, Tarnów podczas inwazji rosyjskiej od 10 listopada 1914 r. do 5 maja 1915 r., Tarnów 1932.
- Andrzej Zaręba, Gwiazdka w okopach Wielkiej Wojny, Gazeta Wyborcza 24.12.1994.
- Andrzej B. Krupiński, Teka tuchowska, Tuchów 2004.
- Rysunki i szkice Bronisława Kapałki i Urszuli Wantuch.
- Rocznik Tarnowski 1990/1.
- Rocznik Tarnowski 2008/13.
- Legion 1931/78.
- www.wikipedia.org
- www.dzieje.pl
- Narodowe Archiwum Cyfrowe